Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛞KHOÁT
Hán

KHOÁT- Số nét: 12 - Bộ: TRÙNG 虫

ONカツ
  • Khoát du 蛞蝓 con sên.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHOÁT DU ốc sên