Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜊LỊ
Hán

LỊ- Số nét: 13 - Bộ: TRÙNG 虫

ON
KUN あさり
  • Xem chữ cáp 蛤.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THIỂN LỊ Con sò