Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛉LINH
Hán

LINH- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ONレイ
  • Tinh linh 蜻蛉 một giống như con chuồn chuồn nhưng không bay xa được.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TINH LINH chuồn chuồn; con chuồn chuồn
TINH LINH con chuồn chuồn; chuồn chuồn
赤蜻 XÍCH TINH LINH Con chuồn chuồn đỏ; chuồn chuồn ớt