Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚋NHUẾ
Hán

NHUẾ- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ONゼイ, ネイ, ゼツ, ネチ
KUN ぶゆ
  ぶよ
  ぶと
 
  • Con ve, giống như con ong, sắc đen, cánh mỏng, hay đốt người.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NHUẾ Muỗi nhỏ; muỗi mắt