Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜂PHONG
Hán

PHONG- Số nét: 13 - Bộ: TRÙNG 虫

ONホウ
KUN はち
 
  • Con ong.
  • Tướng mạo hung ác. Như phong mục sài thanh 蜂目豺聲 mặt ong tiếng chó sói, hình dung kẻ độc ác.
  • Đông. Nhiều. Như đạo tặc phong khởi 盜賊蜂起 trộm giặc nổi như ong.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHONG MẬT mật ong
PHONG ong
HÙNG PHONG ong đực
MẬT PHONG ong mật
足長 TÚC TRƯỜNG,TRƯỢNG PHONG ong vò vẽ có chân sau dài
蝶と ĐIỆP PHONG bướm ong
武装 VŨ,VÕ TRANG PHONG KHỞI sự nổi dậy có vũ trang
女王 NỮ VƯƠNG PHONG ong chúa
働き ĐỘNG PHONG ong thợ
蝶々と ĐIỆP PHONG ong bướm