Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜷QUYỀN
Hán

QUYỀN- Số nét: 14 - Bộ: TRÙNG 虫

ONケン
KUN にな
  • Vằn vèo, oắn oéo, sâu bò cong queo gọi là quyền. Vật gì hình dáng cong queo gọi là quyền khúc 蜷曲.