Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蚤TẢO
Hán

TẢO- Số nét: 10 - Bộ: TRÙNG 虫

ONソウ
KUN のみ
  はやい
  • Bọ chét, con rệp.
  • Sớm, cùng nghĩa với chữ tảo 早.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TẢO Con bọ chét