Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蛆THƯ
Hán

THƯ- Số nét: 11 - Bộ: TRÙNG 虫

ONソ, ショ
KUN うじ
  • Con giòi, do trứng ruồi nhặng nở ra.
  • Váng rượu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THƯ giòi