Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜻TINH
Hán

TINH- Số nét: 14 - Bộ: TRÙNG 虫

ONセイ
  • Tình đình 蜻? con chuồn chuồn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TINH LINH chuồn chuồn; con chuồn chuồn
TINH LINH con chuồn chuồn; chuồn chuồn
XÍCH TINH LINH Con chuồn chuồn đỏ; chuồn chuồn ớt