Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜘TRI
Hán

TRI- Số nét: 14 - Bộ: TRÙNG 虫

ON
KUN くも
  • Tri chu 蜘蛛. Xem chữ chu 蛛.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
蛛の巣 TRI CHU,THÙ SÁO màng nhện
TRI CHU,THÙ con nhện
TRI nhện