Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蜿UYỂN
Hán

UYỂN- Số nét: 14 - Bộ: TRÙNG 虫

ONエン, ワン
  • Uyển duyên 蜿蜒 rắn bò ngòng ngoèo.
  • Chỗ nào địa thế quanh co cũng gọi là uyển duyên 蜿蜒.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
UYỂN DIÊN sự uốn khúc; uốn khúc