Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蝋xxx
Hán

xxx- Số nét: 14 - Bộ: TRÙNG 虫

ONロウ
KUN みつろう
  ろうそく
  あじ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
燭の芯 xxx CHÚC TÂM ngọn nến
xxx CHÚC cây nến;nến; ngọn nến
MẬT xxx sáp ong
BẠCH xxx BỆNH,BỊNH bệnh vảy nến
BẠCH xxx sắp trắng