Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 螽CHUNG
Hán

CHUNG- Số nét: 17 - Bộ: TRUY 夂

ONシュウ
KUN いなご
  • Một loài sâu, một thứ gọi là phụ chung 阜螽, một thứ gọi là thảo chung 草螽.
  • Chung tư 螽斯 con giọt sành.