Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 孩HÀI
Hán

HÀI- Số nét: 09 - Bộ: TỬ 子

ONガイ, カイ
KUN ちのみご
  • Trẻ con cười, bây giờ đều gọi trẻ bé là hài.