Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹣BÀN,MAN
Hán

BÀN,MAN- Số nét: 18 - Bộ: TÚC 足

ONマン, ハン
KUN蹣めく よろめく
  • Vượt qua.
  • Bàn san 蹣跚 đi tập tễnh, cũng đọc là chữ man.