Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹼BỐC,PHỐC
Hán

BỐC,PHỐC- Số nét: 19 - Bộ: TÚC 足

ONボク, ホク
KUN みずかき
  • Mạng ngón chân, mạng bàn chân các giống chim ở nước. Cũng đọc là phốc.