Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跟CÂN,NGÂN
Hán

CÂN,NGÂN- Số nét: 13 - Bộ: TÚC 足

ONコン
KUN跟す くびす
  • Gót chân.
  • Đi theo chân.
  • Ta quen đọc là chữ ngân.