Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跖CHÍCH
Hán

CHÍCH- Số nét: 12 - Bộ: TÚC 足

ONセキ
KUN あしのうら
  • Bàn chân.
  • Tên một kẻ trộm đại bợm ngày xưa, Dạo Chích 盜跖. Có khi viết là chích 蹠.