Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹠CHÍCH
Hán

CHÍCH- Số nét: 18 - Bộ: TÚC 足

ONセキ
KUN あしうら
  あしのうら
  • Xéo, giẫm chân.
  • Vừa gấp.
  • Cũng như chữ 跖.