Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 踞CỨ
Hán

CỨ- Số nét: 15 - Bộ: TÚC 足

ONキョ, コ
KUN踞まる うずくまる
  • Ngồi dãi thẻ, người xưa ngồi ở chiếu xoạc chân ra, ngồi xoạc chân chữ bát.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TỒN,TỖN CỨ đá kê chân trong vườn