Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跼CỤC
Hán

CỤC- Số nét: 14 - Bộ: TÚC 足

ONキョク
KUN跼む こごむ
  跼る くぐまる
  跼む かがむ
  跼まる せぐくまる
  • Cong, bị cái địa vị bó buộc không cựa ra được, chật hẹp gọi là cục. Như cục xúc 跼促 co quắp, loanh quanh. Nhô lên, sụt lại, không tiến lên được. Cũng viết là 局促 hay ?促.