Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跫CUNG
Hán

CUNG- Số nét: 13 - Bộ: TÚC 足

ONキョウ
KUN あしおと
  • Tiếng chân giẫm xuống đất, chân giẫm bành bạch.