Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹈ĐẠO
Hán

ĐẠO- Số nét: 17 - Bộ: TÚC 足

ONトウ
KUN蹈む ふむ
  • Giẫm, xéo. Như bạch nhận khả đạo dã 白刃可蹈也 mũi nhọn có thể xéo lên được.
  • Nói về sự hành chỉ của người ở ẩn gọi là cao đạo 高蹈 vết cao.
  • Giậm chân.
  • Thực hành.