Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跏GIÀ
Hán

GIÀ- Số nét: 12 - Bộ: TÚC 足

ON
  • Già phu 跏趺. Xem chữ phu 趺.