Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 踝HÕA,KHỎA
Hán

HÕA,KHỎA- Số nét: 15 - Bộ: TÚC 足

ON
KUN くるぶし
  • Cái mắt cá chân.
  • Gót chân. Ta quen đọc là chữ khỏa.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HÕA,KHỎA mắt cá chân