Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 趺PHU
Hán

PHU- Số nét: 11 - Bộ: TÚC 足

ONシ, フ
KUN あし
  • Cái mu bàn chân. Nhà sư ngồi bắt hai chân lên đùi nhập định gọi là già phu 跏趺.