Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹕TẤT
Hán

TẤT- Số nét: 18 - Bộ: TÚC 足

ONヒツ
KUN さきばらい
  • Cấm đường, con đường vua đi cấm không cho ai đi gọi là tất lộ 蹕路.
  • Đứng một chân.