Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹉THA,SA
Hán

THA,SA- Số nét: 17 - Bộ: TÚC 足

ON
KUN蹉く つまずく
  • Sai lầm.
  • Tha đà 蹉? lần lữa. Xem lại chữ đà ?.
  • Tha điệt 蹉跌 vấp ngã. Ta quen đọc là chữ sa.