Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹌THƯƠNG
Hán

THƯƠNG- Số nét: 17 - Bộ: TÚC 足

ONソウ, ショウ
KUN蹌く うごく
  蹌めく よろめく
  • Động, dáng đi. Như thương thương tề tề 蹌蹌濟濟 uy nghi chững chạc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
踉めく THƯƠNG LƯƠNG mất thăng bằng; lảo đảo; loạng choạng