Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹐TÍCH
Hán

TÍCH- Số nét: 17 - Bộ: TÚC 足

ONセキ
  • Bước ngắn.
  • Kéo lê chân mới đi được một bước ngắn gọi là tích. Xem chữ cục 跼.