Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 践TIỄN
Hán

TIỄN- Số nét: 13 - Bộ: TÚC 足

ONセン
KUN践む ふむ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỰC TIỄN ĐÍCH mang tính thực tiễn
する THỰC TIỄN thực hành; đưa vào thực tiễn
THỰC TIỄN thực tiễn