Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 跣TIỂN
Hán

TIỂN- Số nét: 13 - Bộ: TÚC 足

ONセン
KUN はだし
  • Đi chân không.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TIỂN chân trần