Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 踟TRÌ
Hán

TRÌ- Số nét: 15 - Bộ: TÚC 足

ON
  • Trì trù 踟? lần lữa, dùng dằng, chần chừ không bước đi được.