Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 踪TUNG
Hán

TUNG- Số nét: 15 - Bộ: TÚC 足

ONソウ, ショウ
KUN あと
  • Cùng nghĩa với chữ 蹤.