Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 蹴XÚC
Hán

XÚC- Số nét: 19 - Bộ: TÚC 足

ONシュク, シュウ
KUN蹴る ける
  • Bước xéo gót, rảo bước theo sau gọi là xúc.
  • Đá lật đi.
  • Vẻ kính cẩn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
XÚC CẦU đá banh
XÚC đá;xúc