Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圖ĐỒ
Hán

ĐỒ- Số nét: 14 - Bộ: VI 囗

ONズ, ト
KUN
  圖る はかる
  • Cái tranh vẽ, như "đồ họa" 圖畫 tranh vẽ, "địa đồ" 地圖 tranh vẽ hình đất.
  • Toan mưu, như "hi đồ" 希圖 toan mong, "đồ mưu" 圖謀 toan mưu, v.v.