Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 囮NGOA
Hán

NGOA- Số nét: 07 - Bộ: VI 囗

ONカ, ユウ
KUN おとり
  • Con chim mồi.
  • Mượn cớ đánh lừa.