Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圄NGỮ
Hán

NGỮ- Số nét: 10 - Bộ: VI 囗

ONゴ, ギョ
KUN ひとや
  • "Linh ngữ" 囹圄 nhà tù.