Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圃PHỐ
Hán

PHỐ- Số nét: 10 - Bộ: VI 囗

ONホ, フ
KUN はたけ
  にわ
  • Vườn trồng rau.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐIỀN PHỐ ruộng nước