Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 國QUỐC
Hán

QUỐC- Số nét: 11 - Bộ: VI 囗

ONコク
KUN くに
 
  • Nước, có đất có dân, có quyền cai trị gọi là "nước".