Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 圜VIÊN,HOÀN
Hán

VIÊN,HOÀN- Số nét: 16 - Bộ: VI 囗

ONカン, エン
KUN圜い まるい
  圜る めぐる
  • Cũng như chữ "viên" 圓. Chữ "viên" 圓 dùng về loại chữ hình dong, chữ "viên" 圜 dùng để nói về loài chữ danh vật.
  • Một âm là "hoàn", cùng nghĩa với chữ "hoàn" 環.