Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 翌DỰC
Hán

DỰC- Số nét: 11 - Bộ: VŨ 羽

ONヨク
  • Ngày mai, kỳ tới. "Dực nhật" 翌日 ngày mai, "dực niên" 翌年 năm tới.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
DỰC DỰC NHẬT hai hôm sau
DỰC TRIỀU,TRIỆU sáng hôm sau
DỰC TRIỀU,TRIỆU sáng hôm sau
日明日 DỰC NHẬT MINH NHẬT ngày hôm sau
DỰC NHẬT bữa hôm sau;hôm sau;ngày hôm sau;ngày sau
DỰC NIÊN năm sau; năm tiếp theo
DỰC CHU tuần tới; tuần sau