Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 翳Ế
Hán

Ế- Số nét: 17 - Bộ: VŨ 羽

ONエイ
KUN かげ
  翳る かげる
  翳す かざす
  きぬがさ
  翳る くもる
  くもり
  • Cái lọng, cái quạt lông, lúc múa cầm để che mình.
  • Che lấp, như "thụ mộc ẩn ế" 樹木隱翳 cây cối che lấp.
  • Màng mắt, đau mắt có màng gọi là "ế".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
bóng đen bao phủ; sự u ám