Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 翫NGOẠN
Hán

NGOẠN- Số nét: 15 - Bộ: VŨ 羽

ONガン
KUN翫ぶ もてあそぶ
  • Quen thường, cùng tập quen nhau không để ý đến gọi là "ngoạn".
  • Cùng nghĩa với chữ "ngoạn" 玩.