Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 糶THIẾU
Hán

THIẾU- Số nét: 25 - Bộ: VŨ 羽

ONチョウ
KUN せり
  うりよね
  • Bán thóc ra (xuất cảng), đem bán hạ giá ra đdể ganh lấy lợi gọi là bình thiếu 平糶.