Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 翠THÚY
Hán

THÚY- Số nét: 14 - Bộ: VŨ 羽

ONスイ
KUN かわせみ
  みどり
  あきら
  • "Phỉ thúy" 翡翠 con chả, lông nó rất đẹp, dùng làm đồ trang sức ở trên đầu gọi là "điểm thúy" 點翠.
  • Một thứ đá đẹp sản xuất ở Diến Diện 緬甸 gọi là "ngọc thúy" 玉翠.
  • Màu xanh biếc.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHỈ THÚY SẮC Màu xanh phỉ thúy; màu xanh biếc
PHỈ THÚY Chim bói cá
PHỈ THÚY Chim bói cá
赤翡 XÍCH PHỈ THÚY chim bói cá mỏ đỏ