Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 赭GIẢ
Hán

GIẢ- Số nét: 16 - Bộ: XÍCH 赤

ONシャ
KUN あかつち
  • Thứ đất đỏ tức là đá "giả thạch" 赭石 một thứ đá đỏ như son của ta thường dùng vậy.
  • Sắc đỏ như "giả y" 赭衣 áo đỏ nhờ nhờ, một thứ áo của tù ngày xưa mặc.