Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袍BÀO
Hán

BÀO- Số nét: 10 - Bộ: Y 衣

ONホウ
KUN わたいれ
  • Áo dài chấm gót.
  • Vạt cả áo.