Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袈CA
Hán

CA- Số nét: 11 - Bộ: Y 衣

ONケ, カ
  • Ca sa 袈裟 cái áo cà sa.