Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 袗CHẨN,CHÂN
Hán

CHẨN,CHÂN- Số nét: 10 - Bộ: Y 衣

ONシン
  • Áo đơn.
  • Một âm là chân. Áo đen.